Dane domeny
Nazwa domeny:
Nazwa domeny musi składać się wyłącznie z liter alfabetu angielskiego, cyfr arabskich oraz znaków myślnika, przy czym nie może składać się z samych cyfr oraz zaczynać się od myślnika. Nazwa domeny nie powinna zawierać prefiksu www. oraz nie powinna kończyć się nazwą domeny wyższego rzędu w której ma być rejestrowana (gliwice.pl albo silesia.pl). Maksymalna długość nazwy domeny wynosi 64 znaki. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia.
Sposób obsługi serwerów nazw
W zależności od wybranej opcji należy odpowiednio wypełnić lub nie pola dotyczące podstawowego i zapasowego serwera nazw.

Podstawowy serwer nazw:
Podstawowy serwer nazw to nazwa komputera, który zajmował się będzie obsługą domeny. Nazwa ta musi być prawidłowa, tj. istnieć w momencie rejestracji, lub należeć do właśnie rejestrowanej domeny (kończyć się sufiksem tej domeny).
IP podstawowego serwera nazw:
IP podstawowego serwera nazw musi być poprawnym adresem IP serwera o nazwie podanej powyżej. Adres ten nie może należeć do:
  • puli adresów prywatnych (w rozumieniu dokumentu RFC1918), tj. do klas 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 oraz 192.168.0.0/16,
  • puli adresów tzw. pętli zwrotnej, tj. do klasy 127.0.0.0/8,
  • puli adresów połączeń lokalnych, tj. do klasy 169.254.0.0/16,
  • puli adresów rozgłoszeniowych, tj. do klasy 0.0.0.0/8 i adresu 255.255.255.255,
  • puli adresów dla sieci testowych, tj. 192.0.2.0/24,
  • puli przenaczonej na adresy multicastowe, tj. 224.0.0.0/4,
  • puli adresów zarezerwowanych, tj. 240.0.0.0/5 i 248.0.0.0/5
Adres musi spełniać wymogi dokumentu RFC1700. Podana powyżej nazwa i adres IP muszą wskazywać wzajemnie jednoznacznie na siebie nawzajem, tj. nazwa serwera musi mieć odpowiadający sobie rekord typu A w domenie wskazujący na podany adres IP, a adres IP musi posiadać odpowiednio rekord typu PTR wskazujący na tę nazwę.
Zapasowy serwer nazw:
Zapasowy serwer nazw to nazwa komputera, który zajmował się będzie obsługą domeny w momencie gdy serwer podstawowy będzie nieosiągalny. Wymagania co do jej poprawności są identyczne jak w przypadku serwera podstawowego. Nazwa serwera zapasowego musi być różna od nazwy serwera podstawowego.
IP zapasowego serwera nazw:
IP zapasowego serwera nazw musi być poprawnym adresem IP serwera o nazwie podanej powyżej. Wymagania co do jego poprawności są identyczne jak w przypadku serwera podstawowego. IP serwera zapasowego musi być różne od IP serwera podstawowego.

Nazwy i adresy IP dodatkowych serwerów nazw:
NazwaAdres IP
NS 3
NS 4
NS 5
Dodatkowe serwery nazw są polem opcjonalnym, służącym w przypadku gdy istnieje potrzeba wpisania więcej niż dwóch serwerów nazw dla rejestrowanej domeny. Wymagania co do nazwy i adresu IP są identyczne jak dla obowiązkowych serwerów nazw.
 
 
Kontakt techniczny
Imie i nazwisko:
Telefon:  
Email:
Zgadzamy się na wykorzystywanie powyższych danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami w sprawie ochrony danych osobowych oraz Polityką (Regulaminem) Przetwarzania Danych.

Po naciśnięciu przycisku "Zakończ" proszę wydrukować formularz który ukaże się na ekranie, podpisać go oraz wysłać zeskanowny mailem na adres dns@silweb.pl